Ons logo

Christian and Missionary Alliance

De Christian and Missionary Alliance (CAMA) is als een beweging begonnen in 1887 onder leiding van dr. A.B. Simpson. Een bewogen hart voor mensen die zonder Jezus leven lag hieraan ten grondslag. De CAMA heeft zending en heiliging hoog in haar vaandel staan.

Alle CAMA gemeenten kun je herkennen aan hetzelfde logo, namelijk een wereldbol met daarin het kruis, een oliekan, een glas en een kroon. Dit logo verwijst naar de vier hoofdzaken van het evangelie, namelijk dat Jezus Christus onze Verlosser is, onze Geneesheer, onze Heiligmaker en onze Komende Koning. Dit wordt ook wel het viervoudige evangelie genoemd.

Het kruis verwijst naar de waarheid dat mensen zonder Jezus verloren gaan. Jezus is gekomen om voor onze zonden te sterven om ons zo te redden.
Jezus Christus is onze Verlosser.
Het glas verwijst naar de waarheid van heiliging, het apart zetten van ons leven voor Jezus en het vol zijn van de Heilige Geest.
Jezus Christus is onze Heiligmaker.
De oliekan verwijst naar de waarheid van zalving met olie tot genezing voor hen die gebroken zijn naar lichaam en/of geest.
Jezus Christus is onze Geneesheer.
De kroon verwijst naar de waarheid dat Jezus terugkomt naar deze wereld om te regeren  als koning. Het gaat hier om Zijn lichamelijke terugkeer.
Jezus Christus is onze Komende Koning.
De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen hebben om de boodschap van Jezus Christus op deze wereld te vertellen.
 

CAMA Internationaal
Internationaal is de CAMA werkzaam in meer dan 60 landen. Gemeenten, zendelingen, onderwijsinstellingen en hulpverlening behoren tot de diverse taakgebieden. Bekende mensen die verbonden waren en zijn aan de CAMA zijn bijvoorbeeld de schrijver A.W. Tozer en de bekende apologeet Ravi Zacharias. Informatie over het wereldwijde netwerk van CAMA, de Alliance World Fellowship, is te vinden op www.awf.nu

CAMA in Nederland
In Nederland is de eerste CAMA Gemeente ontstaan in 1975 in Den Bosch. Sindsdien heeft er uitbreiding plaatsgevonden naar zo’n 25 gemeenten. In 2006 is CAMA Nederland gefuseerd met de broederschap van vrije baptisten. Samen vormen we nu het kerkgenootschap ABC Gemeenten Nederland: Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten. Meer informatie over ABC Gemeenten vind je op www.abcgemeenten.nl We onderhouden nauwe contacten met CAMA zending, zie ook www.camazending.nl Meer informatie over de CAMA en de ontwikkeling van de CAMA is te lezen in het boekje Christian and Missionary Alliance. Overzicht van een beweging (Ekklesia, 2011), geschreven door onze voorganger (mwittenberg@cama-amstelveen.nl).

Evangelisch
Naast het feit dat we waarde hechten aan onze verbondenheid met CAMA internationaal noemen we onze gemeente een evangelische gemeente. Met het woord evangelisch bedoelen we dat het evangelie van Jezus Christus centraal staat in onze gemeente. De beleving en viering van onze diensten zijn uitbundig, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van eigentijdse middelen om de boodschap van Jezus door te geven.

Met de theologische betekenis van het woord evangelisch bedoelen we dat de Bijbel de leidraad is voor ons leven. We beschouwen de Bijbel als het geïnspireerde woord van God wat ons richtlijnen geeft voor ons leven met God en met elkaar.