Huiskringen

Om de week komen we als gemeente samen in groepen van rond de tien personen in een huiskring. Zo’n avond vindt plaats in een huiskamer, waar tijd is om elkaar te ontmoeten, samen te bidden en samen te groeien in geloof. De thema’s kunnen verschillen van praktisch georiënteerde zaken tot Bijbelstudie. Naast de huiskringen zijn er ook een aantal kleine groepen. Deze groepen bestaan uit drie tot vijf mannen of vrouwen die rondom discipelschap bij elkaar komen: veiligheid en vertrouwen staat centraal, samen wordt de Bijbel geopend en met elkaar gebeden.

Wij vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen, om voor elkaar te zorgen en om samen te groeien in ons geloof. Dat gaat het beste in een huiskring of kleine groep.