Identiteit

Onze missie is…
Wij volgen Jezus en willen op Hem lijken
Samen zijn we Gods familie: kleurrijk en uniek
Iedereen is welkom en samen zijn we één
Wij houden van Jezus en delen zijn liefde uit.

Onze visie is…
We willen een gemeenschap zijn waar Jezus Christus centraal staat en waar we persoonlijk en betrokken zijn naar elkaar toe en relevant zijn naar de maatschappij toe. Onze samenkomsten zijn levendig, eigentijds en er is ruimte voor iedereen om te dienen al naar gelang zijn of haar gaven. We vinden het belangrijk dat mensen opgevoed worden in Gods woord en uitgroeien tot volwassen volgelingen van Jezus.

Onze samenkomsten…
Elke zondagochtend komen we om 10:00 uur samen in de bovenzaal van Wijkcentrum De Bolder. De samenkomst duurt ongeveer anderhalf uur waarin we met elkaar zingen onder leiding van ons zang & muziekteam, samen bidden en luisteren naar een relevante boodschap vanuit de Bijbel. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten en kennis te maken onder het genot van een kopje koffie of thee. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben tijdens de dienst hun eigen programma waar ze met elkaar zingen, bidden en naar een verhaal uit de Bijbel luisteren.

Wij hechten veel waarde aan…
Onderlinge contacten vinden wij belangrijk. Samen willen we leren van Jezus, Hem in het middelpunt stellen van ons leven. Door de week zijn er huiskringen, gebedsavonden en tieneravonden om elkaar te ontmoeten, te leren van elkaar en zo te groeien in ons geloof in Jezus. Regelmatig vinden er doopdiensten plaats waarin mensen hun geloof in Jezus als Verlosser belijden en zich laten dopen door onderdompeling. Voorafgaand aan de doop is er een informatiecursus over de doop. Ook met betrekking tot het lidmaatschap van onze gemeente wordt er regelmatig een cursus gegeven over de belangrijkste aspecten van onze gemeente. Hierbij kan je denken aan de geschiedenis en theologische speerpunten van de CAMA, maar ook hele praktische zaken rondom het samen gemeente zijn komen aan de orde.